Aleksandrs Karpovs
   Home      Art~Māksla~Искусство

 Pašportreti 

 Self Portraits (1973)                Offset 18x33 

 Автопортреты

 
 
 
 

 
 
 

 Living in a Police State. Detroit  (1973) Offset and aquatint 30x38

Жизнь в  полицейском штате.  Детройт

 
 
 
 
  
 
 
 Atdzīvini valsti. ASV 

 Country Livin. U.S.A. (1989)       Lithograph 59x73 

 Страна Ливен.  США 
 
 
 
 
 
 


      

OTRĀ DAĻA - Atceroties Latviju (1986-1990)

PART TWO - On Remembering Latvia 

Вторая  часть - Вспоминая Латвию


 Vecā Rīga. Latvija 

 Old Riga. Latvia  (1986) Offset 23x30  

 Старая Риrа. Латвия

  

 Rīga. Latvijas laikā 

 Riga. Period of Latvia. (1986)   Offset 23x59 

 Рига. Латвийский период 


 
 
 Rīga. PSR laikā 

Riga. Russian Period (1986)  Offset 23x61 

Рига. Pусский период

 


 

 Neaizmirst. Meža kapi, Rīga  Latvija    


 Remember. Forest Cemetery, Riga Latvia (1986) Lithograph. 29x40  


 Помнить всегда. Лесное  кладбище, Рига.  Латвия

 

 

 

 

 

 

 

 Brāļu kapi. Rīga, Latvija

 Brothers Cemetary. Riga, Latvia. (1986) 

 Братское  кладбище. Рига, Латвия

 

 

 

 

 


 Pulvertornis. Rīga

 Powder Tower. Riga. (1986) 

 Пороховая башня. Рига 
 
 
 


 Kara muzejs Rīgā. Latvija. 1936.g.

 War Museum in Riga.  Latvia in 1936. (1988)

 Военный музей, Рига, Латвия 1936 г.

 Atbrīvošanas piemineklis Cēsis. Latvijas laikā

 Liberation Monument in Cesis. Latvian Period. (1988) 

 Памятник освобождения в Цесисе.  Латвийский  период


 

 

 Rīga. Skats no Daugavas 1930 gadā

 Riga from the Daugava in 1930. (1989)

Рига. Вид с Даугавы. 1930 г.

 

 

 

 

 Cēsis. Latvija. 1936g.

 Cesis. Latvia.1936. (1989)

 

 Цесис Латвия. 1936 г.

 

 

 

 


 Rēzekne. Latvija. 1948.g.

 Rezekne. Latvia.1948. (1989)

Резекне. Латвия. 1948 г.

 

 


 Daugavpils. Latvija. 1935 g.

 Daugavpils. Latvia. 1935. (1990)  

Даугавпилс. Латвия в 1935 г.  

TREŠĀ DAĻA - PSRS nūzīgumi,Viesture apsyudz (1991-1993) 

PART THREE - Soviet Crimes, History accuses  

Третья  часть - Преступления советов, история oбвиняет 

 Brīvības sardzē. Tukums

 Freedoms Guard. Tukums. (1990)

  Cтраж свободу Тукумс

 

 

 

 

  Latgales Māra. Atdzimšana

  Mara of Latgalia. Rebirth. (1991)

  Латгальская Мара. Возрождение

 Latgales Māra. Atdzimšana II

 Mara of Latgalia. Rebirth II. (1992)

 Латгальская Maрa. Возрождение II

 Nākošā pietura Komunisms

 Next Stop Communism. (1991)

 Следующая остановка Kоммунизм


 

 

 


 Heraldiskais tēls «Latgale»

 Heraldic image "Latgale". (1992)

 Геральдическое   изображение  «Латгале»


 

 


 Pašportrets. 1992

 Self-portrait. 1992 

 Aвтопортрет.

 

 

 

 


 Ozolīti,zemzarīt

 Oak. (1992)

 Дуб


 

 

 

 

 Ozolīti, zemzarīti.

 Oak. (1992)

 Дуб


 

 

 

 


 Vēsture apsūdz. 

 History accuses. (1992) Lithograph 39x49

 История обвиняет.

 Pēdējā  laiva.  Košrags. Latvija. 

 The Last Boat, Kosrags, Latvia. (1992)

Последная лодка. Кошрагс. Латвия

 

 


 Vismaz 999,999 par daudz.

 At Least 999,999 Too Many. (1992)

Mинимум на 999,999 слишком много.

 

 

 

 


 Alus rūgst…1992 Litogrāfija. 39x52

 Beer is Fermenting… (1992)

 Пиво бродит…

 

 

 

 

. Melnais caurums.  Izsūtīšana  1941.gada 14.jūnijā. Līvāni.

 The Black Hole, Deportation,  Livani, 14th of June,1941. (1993)

 Чёрная дыра. Депортация 14  июня 1941 года. Ливаны.

 

 

 

Meža brāļu un māsu slepkavošana Preiļos. Vēsture apsūdz II.

The Murder Of the Brothers and Sisters of the Forest, History Accuses II. (1993)

Убийство лесных братьев и сестёр в Прейлях.  История обвиняет II.

 

 

 


 Mūsu Rīga

 Our Riga. (1993)

 Наша Рига