Aleksandrs Karpovs
   Home      Events~Notikumi~События
    
We will be having the 7th  showing of Aleksandrs Karpovs - Artist and Warrior"  from March 5 to the 27  at the Cesis Exhibition House on Palace Square 3. There will be a special event for the public at the show on  March 19 at 14:00  Come meet the famous director Janis Strečs ho will describe the Volonts family life.   Janis Strečs was born on the Volonts family farm where his father worked for Justins Volonts before the war.  Three other speakers including Rita Dindune, Anatolijs Sandurovs, and I (Konstanitns Karpovs) who will describe Aleksandrs' art and life.  

Mums būs septīto parādīšanu Aleksandrs Karpovs – “mākslinieks un cīnītājs "no 5. marta līdz 27. pie Cēsu izstāžu namā Pils laukums 3. Būs īpašs notikums publikai parādīt gada 19. martā 14:00. Nāciet tikties ar slaveno režisoru Jānis Strečs kurš aprakstīt Volonts ģimenes dzīvi. Jānis Strečs dzimis uz Volonts
ģimenes fermā, kur viņa tēvs strādāja Justins Volonts pirms kara. Trīs citi runātāji, tostarp Rita Dindune, Anatolijs Šandurovs, un Konstanitns Karpovs, kurš būs aprakstīt Aleksandra mākslu un dzīvi.
_______________________________________________________________________________________

Come see!  Come on March 19th at 2 PM to meet Janis Strečs!      Nāciet redzēt! Nāc 19. martā 2 PM tikties Jānis Strečs!

Aleksandrs Karpovs - Artist and Warrior                                          "Aleksandrs Karpovs - mākslinieks un cīnitājs"
 
Cesis Exhibition House at Palace Square 3                                               Cēsu izstāžu namā Pils laukumā 3 Cēsīs Latvija
March 5 – March 27, 2016                                                                   5. marts - 27. marts, 2016
Cesis, Latvia                                                                                          
Cēsis, Latvija

Press release will be updated for the Cesis showing                         Preses relīze tiks atjaunināts Cēsu izstādei gada 
by March 2 - K.Karpovs                                                                        2. martā - K.Karpovs

  Пресс релиз на 12 июня 2014 года на выставке Ротко в Даугавпилсе Центра Латвии художник и боец

Māksla Aleksandrs Karpovs    
Marka Rotko Mākslas Centrs
2014, 12 jūnijs - 12 jūlijs
DaugavpilsLatvija