Art ~ Māksla ~ Искусство

 • aleksandr skarpov self portraits

  Pašportreti 

   Self Portraits (1973)                Offset 18x33 

   Автопортреты

  View Here 
 • old riga latvia

  Vecā Rīga. Latvija 

   Old Riga. Latvia  (1986) Offset 23x30  

   Старая Риrа. Латвия

  View Here 
 • Freedoms Guard Tukums

  Brīvības sardzē. Tukums

   Freedoms Guard. Tukums. (1990)

    Cтраж свободу Тукумс

  View Here 
 • meeting of 2 old friends

  Divu vecu draugu tikšanās
  A Meeting of two old Friends (1973) Offset and aquatint 27x42
  Встреча двух старых друзей

  View Here 
 • riga period latvia

  Rīga. Latvijas laikā 
  Riga. Period of Latvia. (1986)   Offset 23x59 
  Рига. Латвийский период 

  View Here 
 • Mara Latgalia Rebirth

  Latgales Māra. Atdzimšana
  Mara of Latgalia. Rebirth. (1991)
  Латгальская Мара. Возрождение

  View Here 
 • Living Police State Detroit 1973

  Dzīve policijas valstī. Detroita
  Living in a Police State. Detroit (1973) Offset and aquatint 30x38
  Жизнь в полицейском штате. Детройт
  Read More Here

  View Here 
 • Riga Russian period

  Rīga. PSR laikā Riga. Russian Period (1986)  Offset 23x61 
  Рига. Pусский период

  View Here 
 • Mara Latgalia Rebirth II

  Latgales Māra. Atdzimšana II
  Mara of Latgalia. Rebirth II. (1992)
  Латгальская Maрa. Возрождение II

  View Here 
 • remember forest cemetery riga latvia

  Neaizmirst. Meža kapi, Rīga Latvija
  Remember. Forest Cemetery, Riga Latvia (1986) Lithograph. 29x40

  View Here 
 • you can't pull out all weeds

  Jūs nevarat izraut visas nezāles
  You Can’t Pull Out All The Weeds (1989) Offset and aquatint 32x47
  Вы не можете вырвать все сорняки
  Read More Here →

  View Here 
 • Next Stop Communism

  Nākošā pietura Komunisms
  Next Stop Communism. (1991)
  Следующая остановка Kоммунизм

  View Here 
 • Brothers Cemetery Riga, Latvia

  Brāļu kapi. Rīga, Latvija
  Brothers Cemetery. Riga, Latvia. (1986) 
  Братское  кладбище. Рига, Латвия

  View Here 
 • Country Livin. U.S.A

  Atdzīvini valsti. ASV
  Country Livin. U.S.A. (1989) Lithograph 59x73
  Страна Ливен.США

  View Here 
 • Heraldic image "Latgale"

  Heraldiskais tēls «Latgale»
  Heraldic image "Latgale". (1992)
  Геральдическое   изображение  «Латгале»

  View Here 
 • Adam and Eve (1989) Lithograph, four-colors with stencil 44x56

  Ādams un Ieva
  Adam and Eve (1989) Lithograph, four-colors with stencil 44x56
  Адам и Ева
  Read More Here →

  View Here 
 • powder tower riga

  Pulvertornis. Rīga
  Powder Tower. Riga. (1986) 
  Пороховая башня. Рига

  View Here 
 • War Museum in Riga. Latvia in 1936

  Kara muzejs Rīgā. Latvija. 1936.g.
  War Museum in Riga.  Latvia in 1936. (1988)
  Военный музей, Рига, Латвия 1936 г.

  View Here 
 • aleksandr skarpov self portrait

  Pašportrets. 1992
  Self-portrait. 1992 
  Aвтопортрет.

  View Here 
 • La Doce Vita - The Sweet Life

  La Doce Vita (Saldā dzīve)
  La Doce Vita (The Sweet Life) (1990) Offset 19x61
  La Doce Vita (Сладкая жизнь)
  Read More Here →

  View Here 
 • liberation monument cesis latvia

  Atbrīvošanas piemineklis Cēsis. Latvijas laikā
  Liberation Monument in Cesis. Latvian Period. (1988) 
  Памятник освобождения в Цесисе.  Латвийский  период

  View Here 
 • oak color art

  Ozolīti,zemzarīt
  Oak. (1992)
  Дуб

  View Here 
 • oak black white

  Ozolīti,zemzarīt
  Oak. (1992)
  Дуб

  View Here 
 • History accuses Lithograph

  Vēsture apsūdz.
  History accuses. (1992) Lithograph 39x49
  История обвиняет.
  Read More Here →

  View Here 
 • Riga from the Daugava in 1930

  Rīga. Skats no Daugavas 1930 gadā
  Riga from the Daugava in 1930. (1989)
  Рига. Вид с Даугавы. 1930 г.

  View Here 
 • Cesis. Latvia. 1936

  Cēsis. Latvija. 1936g.
  Cesis. Latvia. 1936. (1989)
  Цесис Латвия. 1936 г.

  View Here 
 • Rezekne. Latvia. 1948

  Rēzekne. Latvija. 1948.g.
  Rezekne. Latvia. 1948. (1989)
  Резекне. Латвия. 1948 г.

  View Here 
 • The Last Boat, Kosrags, Latvia

  Pēdējā  laiva.  Košrags. Latvija. 
  The Last Boat, Kosrags, Latvia. (1992)
  Последная лодка. Кошрагс. Латвия

  View Here 
 • Daugavpils. Latvia. 1935

  Daugavpils. Latvija. 1935 g.
  Daugavpils. Latvia. 1935. (1990) Даугавпилс. Латвия в 1935 г. 

  View Here 
 • At Least 999999 Too Many

  Vismaz 999,999 par daudz.
  At Least 999,999 Too Many. (1992)
  Mинимум на 999,999 слишком много.

  View Here 
 • Beer is Fermenting

  Alus rūgst…1992 Litogrāfija. 39x52
  Beer is Fermenting… (1992)
  Пиво бродит…

  View Here 
 • Deportation from Riga on June 14 1941

  Izsūtījums. Rīga. 1941.gada 14. jūnijs.
  Daugiau →
  Deportation from Riga on June 14, 1941. (1991)
  More →
  Депортация из Риги 14 июня 1941 г.
  больше →

  View Here 
 • The Black Hole, Deportation, Livani, 14th of June 1941

  Column

  Melnais caurums. Izsūtīšana 1941.gada 14.jūnijā. Līvāni.
  • Daugiau →
  The Black Hole, Deportation, Livani, 14th of June,1941. (1993)
  • More →
  Чёрная дыра. Депортация 14 июня 1941 года. Ливаны.
  • больше →

  View Here 
 • The Murder Of the Brothers and Sisters of the Forest, History Accuses II

  Meža brāļu un māsu slepkavošana Preiļos. Vēsture apsūdz II.
  The Murder Of the Brothers and Sisters of the Forest, History Accuses II. (1993)
  Убийство лесных братьев и сестёр в Прейлях. История обвиняет II.

  View Here 
 • Our Riga

  Mūsu Rīga
  Our Riga. (1993)
  Наша Рига

  View Here