Events - Notikumi - События

 • We will be having the 7th  showing of Aleksandrs Karpovs - Artist and Warrior" from March 5 to the 27  at the Cesis Exhibition House on Palace Square 3. There will be a special event for the public at the show on  March 19 at 14:00  Come meet the famous director Janis Strečs ho will describe the Volonts family life.   Janis Strečswas born on the Volonts family farm where his father worked for Justins Volonts before the war.  Three other speakers including Rita Dindune, Anatolijs Sandurovs, and I (Konstanitns Karpovs) who will describe Aleksandrs' art and life.

 • Mums būs septīto parādīšanu Aleksandrs Karpovs – “mākslinieks un cīnītājs "no 5. marta līdz 27. pie Cēsu izstāžu namā Pils laukums 3. Būs īpašs notikums publikai parādīt gada 19. martā 14:00. Nāciet tikties ar slaveno režisoruJānis Strečskurš aprakstīt Volonts ģimenes dzīvi.Jānis Strečsdzimis uz Volontsģimenes fermā, kur viņa tēvs strādāja Justins Volonts pirms kara. Trīs citi runātāji, tostarp Rita Dindune, Anatolijs Šandurovs, un Konstanitns Karpovs, kurš būs aprakstīt Aleksandra mākslu un dzīvi.


 • Come see! Come on March 19th at 2 PM to meet Janis Strečs!

  Aleksandrs Karpovs - Artist and Warrior

  Cesis Exhibition House at Palace Square 3

  March 5 – March 27, 2016
  Cesis, Latvia

 • Nāciet redzēt! Nāc 19. martā 2 PM tikties Jānis Strečs!
  "Aleksandrs Karpovs - mākslinieks un cīnitājs"
  Cēsu izstāžu namā Pils laukumā 3 Cēsīs Latvija
  5. marts - 27. marts, 2016
  Cēsis, Latvija