Links~Saites

INFORMATION:

April, 2013: Aleksandrs Karpovs - Artist and Warrior latviešu mākslinieks un cīnītājs: APSKATS 

April, 2013: Article in Latvian newspaper: Laiks Article 

May 10, 2013: Museum of the Occupation of Latvia. View Here